• Lễ phục sinh ở Ý
    Văn hoá

    Lễ Phục Sinh ở Ý

    Lễ Phục Sinh (Pasqua) là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm ở Ý. Ngày lễ Phục Sinh mọi năm thường không cố định, do thường rơi vào ngày chủ nhật sau ngày trăng tròn mùa xuân. Thông thường là trong khoảng cuối tháng 3 và tháng 4. Ngày lễ Phục Sinh quan trọng không kém ngày…